stavební řízení

Územní souhlas, ohlášení stavby či územní rozhodnutí a stavební povolení ?

 

Takové věci vy řešit nemusíte.

 

Postaráme o veškeré vyjádření sousedů, dotčených orgánů, správců sítí, souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů, 

koordinované stanovisko, závazná stanoviska KHS i HZS, vyjmutí ze ZPF a další ....

Samozřejmostí je součinnost s projektantem, případně stavební dozor vaší stavby.

 

Koordinátory pro projekt jsou:

Karel Chudárek,  tel. +420 725 186 137

Eva Pálová, tel. +420 731 440 504, email: palova.eva@email.cz