geodetické práce

NeoGeo cz, s.r.o.

 

 

Nabízíme komplexní geodetické práce při výstavbě Vašeho rodinného domu.

Od doplnění polohopisného a výškopisného podkladu pro projekt stavby přes samotné vytyčení stavby a přípojek inženýrských sítí a konečně vyhotovení

geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí.  

Byli jsme u výstavby  infrastruktury v této lokalitě a proto známe dobře místní poměry a stav věcí.

Při objednání vytyčení stavby i vyhotovení geometrického plánu nabízíme zvýhodněnou cenu na geometrický plán.

 

NeoGeo cz, s.r.o.

Ing. Lukáš Fryšták

frystak.lukas@seznam.cz

tel.: 734 613 470